Menu Close

Apie mus

Pagrindinis dėmesys įstaigoje skiriamas vaiko ir pedagogo bendravimui ir bendradarbiavimui: vaikas laikomas lygiaverčiu suaugusiojo partneriu, pedagogai – vaiko sumanymų bendraautoriai. Įstaigos bendruomenėje formuojamas teigiamas požiūris į vaiko fizinę, protinę, meninę, pažintinę veiklą, savarankiškumą, saviraišką, vaiko socializaciją, perėjimui į aukštesnę ugdymo(si) pakopą.

 

Darželis – mokykla „Vilija” tenkina svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, puoselėja jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą.

Skip to content