Menu Close

Projekt międzynarodowy SZKOŁA 6.0   

Projekt międzynarodowy SZKOŁA 6.0 

Organizatorem Projektu Szkoła 6.0 jest Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”. Koordynatorem Projektu Szkoła 6.0 jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Szkoła 6.0 to projekt współpracy polskich i polonijnych środowisk oświatowych.
Nazwa, nawiązująca do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie
edukacyjnym oraz szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60
milionów, jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką
placówki oświatowe odgrywają w procesie budowania i podtrzymywania polskości.
Projekt Szkoła 6.0 realizowany jest od 1 września 2019 r. w polskich i polonijnych
placówkach oświatowych, które zadeklarowały współpracę partnerską. 

CELE PROJEKTU
1. Podnoszenie jakości pracy i rozwój polonijnych oraz polskich placówek
oświatowych.
2. Popularyzowanie wiedzy o Polsce, polskim języku, kulturze i historii poza
granicami kraju.
3. Popularyzowanie historii i dorobku Polonii oraz Polaków żyjących za granicą w
szkołach na terenie Polski.
4. Wymiana doświadczeń placówek partnerskich.
5. Wspieranie w rozwoju psychofizycznym i społecznym dzieci i młodzieży poprzez
aktywizację, współpracę, inicjatywy oraz działania edukacyjno-wychowawcze.
6. Zdobycie Certyfikatu Szkoły 6.0. 

Skip to content