Menu Close

Korupcijos prevencija

 1. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo:

Mokytoja- Nadežda Antonceva, tel. Nr. +370 663 56310 e.mail. : nadezhda.antonceva@gmail.com

 1. Personalo patikimumo užtikrinimas

Pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašas: (įsakymas neskelbiamas)

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 3. Viešųjų pirkimų specialistas
 4. Korupcijos rizikos valdymo vertinimo atlikimas

Įstaigoje korupcijos rizikos valdymo vertinimas nebuvo atliktas.

 1. Antikorupcinio elgesio standartų diegimas

Įstaigos darbuotojai vadovaujasi:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patvirtinta Antikorupcinio elgesio politika;

Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklės;

Vilniaus darželio- mokyklos „Vilija“ etikos kodeksas.

 1. Teisės aktų projektų antikorupcinių vertinimų atlikimas

Įstaiga neatlieka teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo, nes nerengia norminių teisės aktų projektų.

 1. Informacija apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Per 2021-2023 m. nustatytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nenustatyta.

 1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Atsižvelgiant į 2020-2023 m. vertinimo kriterijus, galima teigti, kad viešųjų pirkimų organizavimas įstaigoje vykdomas tinkamai, todėl korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali ir nereikalaujanti papildomų prevencijos priemonių.

 1. Korupcijos prevencijos veiksmų planas

Informacijos nėra.

 1. Antikorupcinio sąmoningumo didinimas

2023 m. Vilniaus darželio- mokyklos „Vilija“ buvo  organizuojami korupcijos prevencijos  mokymai.

 1. Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Nėra informacijos.

 1. Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas
 2. Direktorius
 3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 5. Viešųjų pirkimų nariai

Įstaiga vadovaujasi Vilniaus darželio- mokyklos „Vilija“ dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašu.

 1. Pranešk apie korupciją

Susidūręs su Vilniaus darželio- mokyklos „Vilija“ darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla asmuo gali kreiptis į:

asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją įstaigoje tel. Mokytoja- Nadežda Antonceva, tel. Nr. +370 663 56310 e.mail. : nadezhda.antonceva@gmail.com.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) karštoji linija – (85) 266 33 33 arba el. paštu: pranesk@stt.lt, arba faksu (8 5) 266 3307.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje (toliau – STT Pareiškimų nagrinėjimo skyrius), esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6.

Vilniaus darželio- mokyklos „Vilija“  administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiklą, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiklą tvarka išdėstyta Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtoje atmintinėje.

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gali užpildydamas Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Gauti pranešimai apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas:

2023 metais pranešimų negauta

 

Vilniaus darželio-mokyklos „Vilija“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė: Parsisiųsti PDF formatu

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma:  Parsisiųsti PDF formatu

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Pranešk apie korupciją

 

 

Skip to content