Menu Close

Logopedo pagalba

LOGOPEDO PAGALBA

Logopedas – pedagogas, kuris pasitelkdamas pedagoginio ir psichoterapinio poveikio priemones, šalina vaikų ir suaugusiųjų kalbos sutrikimus.

 

TIKSLAI:
Teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų;
Siekti, kad mokiniai būtų ugdomi atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius ir optimalius gebėjimus.

 

UŽDAVINIAI:

Bendradarbiaujant su pedagogais, vaikų artimaisiais, kitomis institucijomis, padėti pažinti ir tobulinti mokinių/vaikų gebėjimus, sudaryti sąlygas juos puoselėti.

Tirti vaikų kalbą;
Tobulinti savo kvalifikaciją;
Įveikti kalbos tarties defektus (netinkamą garsų tarimą) ir rengti pratybas kalbėjimo įgūdžiams įtvirtinti. Analizuoti kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo efektyvumą;
Brandinti mokyklos bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius;
Sudaryti tinkamą mokymosi aplinką;
Padėti vaikams įsisavinti nesuprantamą mokomąją medžiagą.

 

 

 

Skip to content