Menu Close

Wyjazd klas 4-ych do Sejmu RL

W przeddzień 16-ego lutego – Święta Niepodległości Państwa Litewskiego- nauczycielki języka
litewskiego uczniom klas 4-ych zorganizowali wycieczkę do Sejmu RL.
Pięknego wczesnego przedpołudnia, dnia 13 lutego uczniowie klas 4-ych wraz ze swymi paniami
Aliną i Haliną i paniami od języka litewskiego Irmą i Renatą mieli okazję po przybyciu budynku Sejmu
RL zapoznać się z jego najważniejszymi salami (Historyczną, Konstytucyjną, Salą Posiedzień i in.). Tam
mieli możliwość pozować, przemówić z trybuny, zachwycić się jednym z najokazalszych witraży Litwy,
obejrzeć eksponowane dary znaczenia państwowego i usłyszeć o tym, jak się kieruje państwem, jak
są przyjmowane ustawy i upewnić się w tym, że każdy pełnoletni obywatel ma możliwość być
wybranym do Sejmu.
Pełni wrażeń, obdarowani upominkami, w dobrym nastroju, wszyscy wróciliśmy do szkoły.
Serdecznie dziękujemy członkowi Sejmu Liudasowi Jonaitisowi  i jego asystentce Aistė za gościnność
i pobyt w niezwykłym miejscu.

Skip to content