Menu Close

Narodowa akcja obywatelska „Pamięć jest żywa, bo świadczy”

Dzień 13 stycznia jest szczególnym dniem. W tym dniu pamiętamy o tych, którzy zjednoczeni w
dążeniu do wolności, obronili niepodległość odrodzonego państwa litewskiego. Z bólem w sercu
wspominamy 14 poległych tej strasznej nocy. „Nasza zapalona świeca jest nie tylko znakiem pamięci
o wydarzeniach sprzed laty. Zapalając ją oddajemy hołd tym, którzy zginęli za WOLNOŚĆ”.

Skip to content